četrtek, 13. junij 2019

FURS svetuje: uredite si eVročanje


Ker si vsi davčni zavezanci, ki opravljajo dejavnost (pravne ter fizične osebe), še niso uredili eVročanja, je FURS pozval poslovno javnost zavezance, da si ta sistem vrocanja dokumentov uredijo. Hkrati so zavezance opozorili, da utegnejo nastopiti težave, če si tega še niso uredili. 
 

Med dokumenti, pri katerih poteka eVročanje FURS, so na primer opomini in inšpekcijske odločbe. Če zavezanec nima izpolnjenih pogojev za eVročanje, to ne pomeni, da mu dokumenti niso bili vročeni. V petnajstih dneh po tem, ko FURS v portal eDavki odloži osebno obvestilo zavezancu, se šteje, da je bila vročitev opravljena, ne glede na to, da zavezanec ne izpolnjuje pogojev za eVročanje.

Na zavezancih je torej, da na podlagi 85.a člena ZDavP-2 pridobijo registrirano veljavno kvalificirano digitalno potrdilo in določijo pooblaščenca za vročanje oziroma zunanjega pooblaščenca. Pri teh postopkih jim je na voljo FURS. Z omogočenjem eVročanja FURS je zavezancem omogočeno koriščenje pravic v okviru predpisanega roka oz. izpolnitev svoje zakonske obveznosti v predpisanem roku. Seznam dokumentov, ki jih eVročanje FURS vroča zavezancem, je vedno daljši!
 
Vir: www.dara.si

Ni komentarjev:

Objava komentarja