ponedeljek, 10. junij 2019

Kako bo potekalo plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost preko enega e-računa?

Plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost bo Finančna uprava RS v obliki e-računov prvič izdala že s 15. junijem. 

E-računi za plačevanje vseh prispevkov že v juniju

Z iztekom roka za predložitev obračunov prispevkov za socialno varnost v juniju, bo FURS že izdal prve e-račune. Zavezanci pa si lahko že pred tem časom uredijo postopek registracije na svojih bankah. E-računi bodo po FURS-ovi izdaji poslani bankam in zavezanec bo lahko dostopal do njih preko svoje spletne banke. Preko spletne banke bo zavezanec e-račun tudi potrdil in poravnal obveznosti. S prejetim plačilom na podlagi e-računa, se tako rednim plačnikom tudi poravnajo prispevki, navedeni na e-računu.
Nezadostno plačilo vseh obveznosti na e-računu, pomeni da se posamezna vrsta prispevka poravna v sorazmernem deležu glede na zneske, ki so določene v e-računu. V primeru starih ne-poravnanih obveznosti, se tudi s plačilom novejšega e-računa, najprej poravna starejše obveznosti.

Ostali roki glede plačil prispevkov se z uvedbo enotnega plačevanja vseh prispevkov za socialno varnost ne spreminjajo. Tako je še vedno potrebno potrditi predložene obračunane prispevke do 15. v mesecu za pretekli mesec in to preko e-Davkov. Do 20. V mesecu pa jih je potrebno tudi poravnati.


Vsi prispevki za socialno varnost, ki jih lahko tako podjetnik poravna hkrati, so tako:
  • prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevki za zdravstveno zavarovanje,
  • prispevki za starševsko varstvo,
  • prispevki za primer brezposelnosti.

Ostaja možnost plačevanja vseh prispevkov za socialno varnost »po starem«

Zavezanec lahko kljub temu še vedno uporablja način plačila kot ga je uporabljal do sedaj- torej plačevanje z UPN obrazci, vsako obveznost posebej. Prednost plačevanja vseh prispevkov za socialno varnost preko enega e-računa pa je prav pri številu plačanih provizij bankam. Tako je novejši način plačevanja vsekakor bolj ekonomičen.

Vir: www.data.si

Ni komentarjev:

Objava komentarja