ponedeljek, 09. september 2019

Nekaj statistike o mladih

Mladi prebivalci Republike Slovenije se bodisi izobražujejo ali pa delajo. Leta 2019 je bilo v Republiki Sloveniji 309.000 mladih prebivalcev starih od 15 do 29 let. 161.000 mladih prebivalcev je bilo v rednem delovnem razmerju.


Mladi – več kot polovica mladih se izobražuje

Mladi, stari od 18 do 24 leta, so večinoma vključen v izobraževanje.
Samo 4,2 % prebivalcev v tej starostni skupini v letu 2018 je bilo brez izobrazbe oz. so imeli dokončano osnovno šolo ter niso bili vključeni v izobraževanje. Na ravni EU je bilo takih prebivalcev v povprečju 10,6 %.
5 % prebivalcev v starostni skupini od 15 do 29. leta se v letu 2018 ni izobraževalo niti ni bilo delovno aktivnih. Na ravni EU je bilo v povprečju takih prebivalcev 7,8%. Najnižji delež prebivalcev, ki se ne izobražujejo, niti niso delovno aktivni so imeli na Portugalskem (4,3 %), najvišjega pa v Bolgariji (14,6 %).
V šolskem letu 2018/19 je bilo v mladi starostni skupini 15 do 29. let skoraj 2.000 učencev obiskovalo OŠ, 73.000 je bilo dijakov, več kot 67.000 pa je bilo študentov. Približno 17.000 mladih je bilo vključenih v izobraževanje za odrasle.
V formalno izobraževanje je tako vključenih več kot polovica vseh prebivalcev Slovenije, starih od 15 do 29 let.

Mladi v Sloveniji – 161.000 mladih je delovno aktivnih

V Republiki Sloveniji je bilo v letu 2018 161.000 delovno aktivnih mladih v starostni skupini od 15 do 29 leta. 104.000 jih je delalo v podjetjih, 31.000 jih je delalo preko študentskega servisa.
Med mladimi zaposlenimi jih je imelo 46 % sklenjene pogodbe za določen čas, 54 % pa pogodbe za nedoločen čas.
Med vsemi zaposlenimi je bilo to razmerje precej drugačno: 16 % vseh delovno aktivnih prebivalcev Slovenije je imelo zaposlitev za določen, 84 % pa zaposlitev za nedoločen čas.
Med mladimi je bilo 16.000 brezposelnih; stopnja brezposelnosti je bila 9,0–odstotna in je bila za skoraj 4 odstotne točke višja od skupne stopnje brezposelnosti.

Mladi imajo v povprečju nižje plače

Povprečna mesečna bruto plača mladih v starostni skupini od 15 do 29 let je po začasnih podatkih v letu 2017 znašala skoraj 1.300 EUR bruto.
Mladi so imeli povprečno mesečna bruto plačo, ki je znašala približno tri četrtine povprečne bruto mesečne plače vseh zaposlenih oseb v Republiki Sloveniji.

Vir: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar