sreda, 06. september 2017

Kdaj je čas, da svoj s. p. spremenite v d. o. o.?

Vsako uspešno podjetje naj bi se po ustanovitvi razvijalo in raslo. Začetki podjetij so različni, enako velja za njihove pravno-formalne oblike. Podjetniki, ki so v posel spremenili svoj hobi, se na začetku navadno odločijo za tako imenovani popoldanski s. p., enako velja tudi za tiste, ki niso povsem prepričani v uspešnost svojih izdelkov ali storitev. Podobno kot se čez lužo radi pohvalijo s fotografijami garaž, v katerih so postavili temelje današnjih globalnih velikanov, se pri nas klasičen uvod opisa zgodovine podjetja glasi: »Začel je kot majhen samostojni podjetnik v majhni delavnici ali dnevni sobi …« Pozneje popoldanski s. p. zamenjajo z navadnim ali polnim s. p., kjer sami plačujejo tudi vse prispevke, z rastjo in razvojem pa se pri večini podjetij slej ko prej pojavi potreba po še eni koreniti spremembi oblike. 
Vse več zaposlenih, rast prometa, dobička in stroškov, širitev na tuje trge in druge spremembe povzročijo, da s. p. ni več najprimernejša oblika. Kdaj je torej čas in zakaj je pametno s. p. zamenjati za d. o. o.? 
 
Samostojni podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem

Dokler je podjetnik »sam za vse«, dokler ima vse pod nadzorom, njegov promet na letni ravni pa ni (pre)velik, je s. p. prava izbira oblike podjetja, saj omogoča dobro prilagajanje rasti in razvoju podjetja. Z rastjo podjetja pa se začnejo vse bolj kazati prednosti in koristi, ki jih prinaša d. o. o., zato se na neki točki veliko podjetnikov odloči za spremembo s. p. v d. o. o.

Na začetku poslovanja je mnogim podjetnikom težko zbrati potreben ustanovni kapital za d. o. o. (7.500 EUR) in plačevanje polnih prispevkov, saj veliko podjetij nastane iz hobijev ali popoldanskih dejavnosti. Za lažji začetek si zato najprej omislijo popoldanski s. p., katerega dobra lastnost je, da lahko dopoldne še vedno hodijo v službo, popoldne pa se ukvarjajo s svojo dejavnostjo in pri tem plačujejo le del prispevkov. Naslednji korak je polni s. p., za katerega ne potrebujejo osnovnega kapitala, saj za poslovanje odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, obenem pa prosto razpolagajo z vsem denarjem podjetja. To pa je tudi eno tistih dejstev, ki prevesi jeziček na tehtnici v korist d. o. o. Dokler podjetnik dela sam, je pripravljen za svoja poslovna dejanja odgovarjati z vsem svojim premoženjem, ko pa zaposli nekaj ljudi, pa se stvari spremenijo, kajti kot s. p. z vsem svojim premoženjem odgovarja tudi za njihovo delo. Prav tako so tvegane tudi nekatere dejavnosti, kjer lahko hitro pride do težav. Večja škoda, poškodbe, odškodnine in podobno so lahko za samostojnega podjetnika velik udarec. 
 
Kakšne spremembe prinese d. o. o.?

Pomembne razlike so predvsem pri odgovornosti in davkih. Medtem ko samostojni podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem, odgovarja družbenik v gospodarski družbi (d. o. o.) le do višine vloženega kapitala. Prav odgovornost je pogosto tisti razlog, ki samostojnega podjetnika prepriča v spremembo statusa podjetja. S spremembo v d. o. o. se spremenita tudi razpolaganje z denarnimi sredstvi in plačevanje davka. Denar gospodarske družbe je last družbe, družbenik pa z njim ne more prosto razpolagati, pač pa si izplačuje plačo in, če želi, tudi dobiček. Dobiček pri s. p. je obenem tudi plača samostojnega podjetnika, obdavčen pa je po progresivni lestvici. Dobiček gospodarskih družb je obdavčen z enotno davčno stopnjo 19 %, če pa si podjetnik izplača tudi del dobička, mu država odmeri še dodaten davek na izplačani dobiček v višini 25 %. 

 
Lažje do večjega in boljšega kredita


Podjetja, ki želijo ostati konkurenčna, morajo ves čas investirati, pri tem pa pogosto nimajo dovolj lastnih sredstev, predvsem za večje investicije v stroje, opremo in poslovne prostore. Tako se pri rasti prometa in števila zaposlenih kmalu pojavijo potrebe po novih investicijah oziroma financiranju, pri katerih pa banke gospodarskim družbam določijo boljšo kreditno oceno kot samostojnim podjetnikom. Gospodarske družbe imajo tudi večje možnosti za uspeh na različnih razpisih, in tudi to je eden od razlogov, da se ob uspešnem poslovanju in širitvi samostojni podjetniki odločajo za spremembo statusa iz s. p. v d. o. o. 

VIR: poslovni.azimut360.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar