petek, 08. september 2017

Subvencija za žensko podjetništvo

Ste brez zaposlitve, imate najmanj višješolsko izobrazbo in zanimivo poslovno idejo? Uresničite jo s pomočjo programa spodbujanja ženskega podjetništva. Po zaključenem podjetniškem usposabljanju lahko pridobite subvencijo za samozaposlitev.
ZRSZ vam ponuja možnost, da pridobite subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo začeti vašo samostojno dejavnost in uresničiti vašo poslovno idejo. 
 
Subvencijo lahko pridobite po zaključenem podjetniškem usposabljanju. Torej potem, ko uspešno opravite dvomesečno usposabljanje za podjetništvo, na katerega vas napotimo.

Stourni program podjetniškega usposabljanja poteka spomladi in jeseni. Organizira ga javna agencija SPIRIT Slovenija, financira pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kdo lahko uveljavlja subvencijo?

Subvencijo za samozaposlitev lahko uveljavljate ženske, ki:
 • ste dosegle najmanj višjo strokovno izobrazbo (to pomeni VI. raven izobrazbe ali več),
 • ste bile pred vključitvijo v podjetniško usposabljanje najmanj 3 mesece prijavljene med brezposelnimi,
 • ste prejele certifikat o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju ter
 • imate zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev. 
 
Kaj še morate izpolnjevati za pridobite subvencije?

Za pridobitev subvencije morate ustrezati tudi naslednjim pogojem:
 • da se samozaposlite v novoustanovljenem poslovnem subjektu na območju Slovenije, za polni delovni čas (oziroma za delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti);
 • da se ne samozaposlite na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeli subvencija);
 • da v zadnjih 5 letih od nas niste prejele subvencije za samozaposlitev;
 • da v zadnjih 3 letih niste bile vključene v program Podjetno v svet podjetništva;
 • da v zadnjih 12 mesecih niste bile:
             - samostojne podjetnice posameznice (s. p.),
             - osebe, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost,
             - večinske družbenice gospodarskih družb (z lastniškim deležem 50 % ali več),
             - direktorice oziroma poslovodne osebe (družbenice v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komplementarke v komanditni družbi, edine ali večinske družbenice družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ali ustanoviteljice zavoda). 

Za katere oblike samozaposlitve velja subvencija? 
 
Do subvencije za samozaposlitev je upravičen poslovni subjekt, ki ga ustanovite še v času brezposelnosti, če se v njem samozaposlite kot:
 • direktorica in lastnica ali solastnica v novoustanovljeni gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga 040 in 112),
 • samostojna podjetnica posameznica – s.p. (zavarovalna podlaga 005) ali
 • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost – na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga 019).
Roki za pridobitev subvencije:
Zaposlitveni načrt za pridobitev subvencije podpišete pri osebnem svetovalcu ali svetovalki po uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju in izdanem certifikatu o uspešnem zaključku.
Poslovni subjekt registrirate po podpisu zaposlitvenega načrta za pridobitev subvencije za samozaposlitev.
Popolno vlogo za subvencijo za samozaposlitev oddate najkasneje v 8 dneh po registrirani samozaposlitvi (to je po registraciji samostojne dejavnosti z vpisom v poslovni oziroma drug predpisan register in prijavi v obvezna socialna zavarovanja).
Samozaposlitev registrirate najkasneje v 90 dneh po izdaji certifikata o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju.

VIR: ZRSZ

Ni komentarjev:

Objavite komentar