četrtek, 12. oktober 2017

Izterjava: FURS ne čaka dolgo

Davčna izvršba oziroma izterjava je skrajni ukrep, ki ga Finančna uprava RS (Furs) uporabi, če dolžnik svojih denarnih obveznosti ne poravna v rokih, predpisanih za prostovoljno izpolnitev. Na Ministrstvu za finance opozarjajo, da je bil pri pobiranju dajatev od leta 2014 naprej dosežen velik napredek.
 
 
Izterjava se opravi v primeru, če dolžnik svoje davčne obveznosti ne izpolni v predpisanem roku. Za davčne obveznosti se poleg davkov štejejo tudi:
  • uvozne in izvozne dajatve;
  • prispevki za obvezno pokojninsko, invalidsko in obvezno zdravstveno zavarovanje;
  • prispevki za zaposlovanje in starševsko varstvo;
  • kmetijska nadomestila;
  • obresti, stroški postopka pobiranja davka, denarne kazni in globe ter stroški postopka o prekršku, ki jih odmerja in izreka Furs.
Z izvršbo je mogoče seči na:
  • dolžnikove denarne prejemke (plača, pokojnina itd.);
  • dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah;
  • dolžnikove denarne terjatve ter
  • dolžnikovo premično premoženje in vrednostne papirje.
Izterjava se začne v nekaj dneh po zapadlosti terjatve

Izterjava se začne z opominom, a Furs ne opominja dvakrat. Opominjanje sicer po zakonu ni obvezno in gre za prostovoljno dejanje Fursa. To stori po pošti, preko aplikacije eDavki ali po telefonu.
Izterjava se torej začne v nekaj dneh po zapadlosti terjatve, ko Furs dolžniku najprej pošlje opomin. V primeru neporavnave obveznosti pa temu sledi postopek davčne izvršbe. Če Furs z izvršbo poseže na sredstva v tujini ali pa v primerih, ko je dolžnik že v izvršbi, ki še ni zaključena, je ta rok lahko tudi nekoliko daljši.
 
Ob tem na finančnem ministrstvu opozarjajo, da o davčnem dolgu govorimo takrat, kadar obravnavamo zapadle terjatve, ne pa tudi nezapadlih. Stanje odprtih terjatev in stanje zapadlih terjatev se namreč vedno razlikujeta, saj je odprtih terjatev vedno več, kot je zapadlih terjatev.
 
Po uvedbi novega sistema izterjava bolj učinkovita

Izterjava se je bistveno izboljšala po uvedbi novega informacijskega sistema za vodenje knjigovodske evidence in izvršbe, ki je potekala med letoma 2011 in 2013, so povedali na Ministrstvu za finance.

Furs v skladu z računovodskimi standardi knjiži vse terjatve na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin. V primeru zamud pri oddaji listin s strani zavezancev ali v primeru dejansko neizplačanih plač pa zavezance poziva k predložitvi listin o obdavčenju ter kršitelje ustrezno sankcionira, so še dodali na ministrstvu.

VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar