sreda, 05. julij 2017

Normiranci, kakšne novosti vas čakajo?

Ministrstvo za finance je predstavilo predlagane ukrepe na davčnem področju. Z njimi želijo predvsem bolj sorazmerno porazdeliti davčna bremena. Spremembe lahko pričakujete tudi normiranci. 

Normiranci bodo davek plačevali glede na dohodninsko lestvico

Predlog ministrstva je, da se višina normiranih odhodkov s sedanjih 80 odstotkov zniža na 60 odstotkov, davek pa se bo zaračunaval glede na zavezančevo uvrstitev v dohodninski razred. Obdavčitev torej ne bo več 20-odstotna, ampak bodo normiranci plačali davek glede na dohodninsko lestvico. Torej, večji bodo prihodki, višja bo stopnja davka. Zdaj se namreč obdavči 20 odstotkov prihodkov v višini 20 odstotkov davka, torej je dejanski davek štiri odstotke celotnih prihodkov. Poleg tega pa seveda normiranci plačajo še prispevke za socialno varnost.
Meja za vstop v sistem obdavčenja po normiranih odhodkih bo ostala 100 oziroma 50 tisoč evrov, odvisno od tega, ali je vsaj ena oseba polno zaposlena. Normiranci pa naj bi po novem imeli možnost uveljavljali vse druge olajšave, ki jih imajo sicer redno zaposleni, denimo tudi za vzdrževane družinske člane in splošno olajšavo.
Ministrstvo s predlaganimi ukrepi želi doseči večjo učinkovitost in pravičnost sistema normirancev. Nekatere davčne ugodnosti namreč niso prinesle želenih rezultatov oziroma je Finančna uprava RS zaznala veliko zlorab. 

Kakšne ukrepe še napovedujejo na finančnem ministrstvu?

Poleg sprememb pri normirancih na ministrstvu predlagajo tudi drugačno ureditev davčne obravnave povračil stroškov, povezanih z napotitvami delavcev. S tem naj bi omejili tveganje morebitnih neugodnih posledic, ki bi nastopile prihodnje leto, ko bo začel veljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev. Po novem bi se za službeno potovanje za davčne namene štela tudi napotitev na začasno delo v tujino, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni, in se povračila stroškov ne bi vštevala v davčno osnovo.
Ministrstvo načrtuje spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz delovnega razmerja s tujim elementom. In sicer dodatno zmanjšanje davčne osnove za do 20 odstotkov plače zavezanca, ki je napoten na delo v in iz Slovenije, oz. na letni ravni ne več kot 12.000 evrov.

Spremembe se obetajo tudi na področju trošarin in dodatne splošne olajšave. Preprečiti želijo primere, ko nekdo z nizkimi dohodki zasluži le nekaj evrov več od drugega, a pade v razred s precej nižjo olajšavo. Odpravili bodo torej t.i. stopničavosti dodatne olajšave, po novem naj bi bila ta določena linearno v odvisnosti od dohodka med dohodkovnima mejama 11.166,37 do 13.316,81 evra. Ministrstvo si bo prizadevalo še, da bi bilo plačevanje davkov čimprej možno brez provizij.

VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objava komentarja