ponedeljek, 20. november 2017

Mož in žena imata vsak svoj normiran s.p.- na kaj bodite pozorni?

Z davčno reformo, ki obsega spremembo petih zakonov, želi vlada med drugim preprečiti zlorabe pri normirancih. Zato se bodo po novem prihodki, ki jih bodo dosegale povezane osebe, med seboj seštevali. Mož in žena torej ne bosta mogla imeti vsak svojega normiranega s.p., kot to velja sedaj. Oziroma, lahko ga bosta imela, vendar se bodo pri omejitvi za delo preko normiranega s. p. nujni prihodki šteli skupaj.
 
Povezane osebe in normirani s. p. po novem

Pogoji za vstop v sistem obdavčitve po normiranih odhodkih, kljub prihajajoči spremembi zakonodaje, ostajajo enaki. In sicer, s.p., ki ima polno zavarovano vsaj eno osebo (normalni s.p.), ne sme zaslužiti več kot 100 tisoč evrov na leto. Popoldanski s.p. pa ne sme zaslužiti več kot 50 tisoč evrov na leto.

Vlada pa predlaga spremenjen pogoj za izstop iz sistema. Zavezanec bi moral izstopiti, če bi imel v dveh zaporednih letih skupno več kot 300 tisoč evrov prihodkov. Pri tem pa bi se prihodki, ki jih bi dosegle povezane osebe, med seboj seštevali.

Povezane osebe davčna zakonodaja opredeljuje v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Veste, kdo je povezana oseba? Čeprav po omenjenem zakonu brat in sestra ne veljata za povezani osebi, pa za primer seštevanja prihodkov pri normirancih bratje in sestre štejejo za povezane osebe.
Če bosta denimo mož in žena imela v lasti vsak svoj polni normirani s.p. in bi več kot dve zaporedni leti vsak od njiju imel po 170 tisoč evrov prihodkov, bi skupaj presegla mejo 300 tisoč evrov prihodkov. To pomeni, da ne bi smela biti več v sistemu normirancev, ampak bi bila obdavčena po dejanskih odhodkih.

Predlagana zakonodaja pa jima daje možnost, da lahko dokažeta, da je njuna situacija v skladu s cilji in nameni ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov. Torej, da ne gre zgolj za izkoriščanje sistema normirane obdavčitve, ampak da vsak opravljata svojo dejavnost. Denimo, da ima žena frizerski salon, mož pa ima avtomehanično delavnico.

Mož in žena pa bosta še naprej lahko imela vsak svoj s.p. brez omejitev, če davčne osnove ne bosta ugotavljala po sistemu normiranih odhodkov. Prav tako samostojnemu podjetniku pri delu lahko pomagajo družinski člani, če gre za kratkotrajno delo.

Povezane osebe in normirani s.p. kot to velja sedaj

Ugotavljanje prihodkovnega pragu za povezane osebe na zgoraj podstavljen način trenutno ni predpisano oziroma možno. Mož in žena imata lahko vsak svoj normirani s.p. brez omejitev.

VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar