torek, 07. november 2017

Zaposlovanje državljanov BiH: Kakšne so novosti?

Zaposlovanje državljanov BiH v Sloveniji je s prvim novembrom 2017 nekoliko spremenjeno. Uporabljati se je namreč začel Zakon o Spremembah in dopolnitvah Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji. Kakšne so torej novosti?
 
Odprava predhodne 30-dnevne prijave pri ARZ-BIH

Za zaposlovanje državljanov BiH v Sloveniji ni več potrebna obvezna predhodna 30-dnevna prijava kandidatov pri Agenciji za delo in zaposlovanje Bosne in Hercegovine (ARZ-BIH).
 
Slovenski delodajalci so namreč večkrat opozorili na potrebo po spremembi te obveznosti. Do sedaj praktično ni bilo mogoče voditi postopkov za delavce, ki so želeli zamenjati zaposlitev oziroma še niso bili vsaj 30 dni prijavljeni kot brezposelni pri ARZ-BIH.

Uvedena sprememba omogoča takojšnje zaposlovanje državljanov BiH v Sloveniji samo na podlagi prijave pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v BiH. To je bilo sicer do sedaj možno le pri strokovni zaposlitvi.
 
Lažja sprememba delodajalca pri prenehanju zaposlitve v prvem letu zaposlitve

Delavec migrant bo po novem imel možnost, da se lahko ob morebitni izgubi zaposlitve zaradi izredne odpovedi iz razlogov na strani delodajalca (npr. neizplačevanje plač in prispevkov, neizpolnjevanje drugih pogodbenih obveznosti) v prvem letu veljavnosti dovoljenja ponovno zaposli na istem delovnem mestu. Pri tem mora biti izpolnjen pogoj, da se v 30 dneh od prenehanja delovnega razmerja znova vključi v obvezno socialno zavarovanje države zaposlitve. Tako dovoljenje ne preneha veljati oziroma tujec lahko nadaljuje zaposlitev v državi zaposlitve.

Do sedaj je bila možnost spremembe delodajalca v prvem letu zaposlitve možna le, če je delavec na podlagi prenehanja uveljavil pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost.

Poimensko zaposlovanje državljanov BiH

Kot pojasnjujejo na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ), slovenski delodajalci v praksi večinoma iščejo točno določene delavce migrante, ki bi jih želeli zaposliti na podlagi preteklih izkušenj in priporočil.

Takšno zaposlovanje je bilo sicer možno izvajati že po dosedanjem Sporazumu, vendar je poimensko zaposlovanje državljanov BiH kot poseben postopek odslej tudi jasno določeno.

Poimenska zaposlitev torej pomeni zaposlitev delavca migranta pri delodajalcu na podlagi delodajalčeve poimenske zahteve brez postopka oglaševanja in izbire kandidata.
 
Pravno varstvo vlagateljev

Po novem je jasno opredeljeno tudi pravno varstvo tistih, ki predložijo vloge za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za zaposlitev državljanov BiH.

Spremenjeni Sporazum določa, da o pritožbah zoper sklepe in odločbe, ki jih v postopku na prvi stopnji izda pristojni nosilec države zaposlitve, to je ZRSZ, odloča slovensko Ministrstvo za delo.
 
Jasna določitev obvezne 6-mesečne prekinitve po izteku dovoljenja

Obveznost šestmesečne prekinitve zakonitega prebivanja po novem velja samo, kadar se delavec migrant prostovoljno vrne v državo izvora po prenehanju veljavnosti dovoljenja zaradi preteka časa, za katerega je bilo dovoljenje izdano (3 leta).

“Tako se besedilo Sporazuma usklajuje z nacionalno zakonodajo, ki ne določa obvezne prekinitve zakonitega prebivanja pri ponovni zaposlitvi v Sloveniji.,” so še zapisali na ZRSZ.
 
VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar